Harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych

Harmonogram

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym

  do oddziałów przedszkolnych

 przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na rok szkolny 2016/2017

lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od  10.03.2016

do  31.03.2016

od   4.05.2016

do  13.05.2016

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

6.04.2016

19.05.2016

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.04.2016

25.05.2016

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od  20.04.2016

do  25.04.2016

od  27.04.2016

do  31.05.2016

5

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2016

02.06.2016