Harmonogram rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH 

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W  PIERZCHNICY 

REKRUTACJĘ  DZIECI  DO  ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH  PROWADZI  SIĘ  WEDŁUG  NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU: 

  • OD 15 DO 31  MARCA – SZKOŁA  WYDAJE  I  PRZYJMUJE  OD  RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  WYPEŁNIONE  KARTY  ZGŁOSZENIA  DZIECKA.
  • DO  15 KWIETNIA   – KWALIFIKACJA  DZIECI  DO  ODDZIAŁÓW.
  • DO  16 KWIETNIA   – DYREKTOR  SZKOŁY  OGŁASZA  WYNIKI  REKRUTACJI.
  • LISTA  DZIECI  NIEPRZYJĘTYCH  STAJE  SIĘ  AUTOMATYCZNIE  LISTĄ  REZERWOWĄ.
  • DZIECI  Z TEJ  LISTY  SĄ  PRZYJMOWANE  W  PIERWSZEJ  KOLEJNOŚCI  W  PRZYPADKU  ZWOLNIENIA  SIĘ  MIEJSCA  W  ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM.