I am, You are, We are all European

W drugim semestrze gimnazjum realizowało międzynarodowy projekt „I am, You are, We are all European”. Współpracowały z nami następujące kraje: Francja, Słowacja, Rumunia, Czechy, Estonia, Niemcy, Turcja , Włochy, Cypr, Malta, oraz Bośnia  i Hercegowina. Uczniowie naszej szkoły wysłali do każdego   z tych państw pocztówki, zdjęcia, obrazki prezentujące symbole naszego kraju oraz  listę najważniejszych polskich słów przetłumaczonych na język angielski.

Po otrzymaniu od uczniów ze współpracujących szkół podobnych przesyłek wszyscy uczestnicy  projektu utworzyli mapy Europy, na których zamieścili otrzymane pocztówki i inne ciekawe informacje o poszczególnych krajach.

Nauczyciele języka angielskiego