I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka

10 marca 2020 r.  w sali gimnastycznej w Pierzchnicy odbyły się gminne rozgrywki w ramach I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, w których wzięły udział przedszkolaki z Drugni i Pierzchnicy. Olimpiada jest pilotażowym programem zainicjowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków, rozwijanie u dzieci sprawności fizycznej oraz umiejętności współpracy i współdziałania w zespole. Rozgrywki składają się z trzech etapów: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

W gminie Pierzchnica są dwa przedszkola i właśnie one rywalizowały ze sobą na pierwszym szczeblu. Po oficjalnym rozpoczęciu turnieju przez pana dyrektora Piotra Makucha odbyła się sportowa rozgrzewka, po której uczestnicy przystąpili do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 5 letnich i 6 letnich. W czasie pięciu konkurencji przedszkolaki wzięły udział w biegu sztafetowym, toczeniu piłek, rzucie woreczkiem do celu, skoku w dal obunóż oraz biegu na torze przeszkód. Podczas zawodów do zaciętej, sportowej walki,  zagrzewali przedszkolaków ich rodzice, koleżanki i koledzy z przedszkola i ze szkoły, panie opiekunki oraz dyrekcja szkoły. Dzieci przez 3 tygodnie przygotowywały się do imprezy dlatego poziom turnieju był wysoki i wzbudzał wiele emocji. W przedszkolu w Drugni nad treningami dzieci czuwała pani Małgorzata Radomska, a w Pierzchnicy pani Anetta Kułagowska. W organizację i przeprowadzenie mistrzostw mocno zaangażowały się uczennice klas piątych: Klaudia Moskwa, Kamila Dziarmaga, Nikola Moskwa, Emilka Bryk, Karolina Król, Zuzia Piec i Julia Chaba. Nad poprawnym przebiegiem olimpiady czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Agnieszka Wójcik, p. Agnieszka Safian, p. Przemysław Paluch, p. Paweł Ślusarczyk i p. Piotr Makuch. Dzieci miały zapewnioną również opiekę medyczną, którą sprawowała pani Ewa Kubat z Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się przedszkole z Pierzchnicy. Wszystkie dzieci po zakończonych zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale oraz drobne upominki. Olimpiada miała na celu rozbudzenie sportowej pasji w jak najmłodszym wieku i przyglądając się zmaganiom przedszkolaków cel ten został osiągnięty.

Monika Drapejkowska