„ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII” – III GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Po raz trzeci reprezentanci naszej szkoły brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Drugni. Wydarzenie miało miejsce dnia 7 czerwca br. Konkurs był adresowany do uczniów klas IV – VIII i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV – VI i kl. VII – VIII. Zgodnie z zasadami uczestnictwa szkoła mogła wytypować maksymalnie 4 uczniów po dwoje z każdej kategorii klas. I tak klasy młodsze reprezentowali uczniowie: Łucja Kudlicka z kl. V a oraz Filip Małas z kl. VI a. Z klas starszych uczniowie: Magdalena Bandura z kl. VII b i Szymon Garlicki z kl. VII a. Konkurs składał się z dwóch części:  część I – test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego,  cz. II – test dyktanda z lukami. Czas pracy – 60 minut. Oprócz uczniów z naszej szkoły gospodarze zaprosili do współzawodnictwa-  po raz pierwszy – uczniów ze szkoły podstawowej w Solcu Starym.

Po skrupulatnym sprawdzeniu prac przez komisję zostali wyłonieni zwycięzcy, czyli mistrzowie ortografii ze swojej kategorii wiekowej. Z satysfakcją pragnę ogłosić, że pierwsze miejsca zajęli uczniowie z naszej szkoły: Filip Małas z kl. VI a oraz Magdalena Bandura z kl. VII b. Natomiast pozostała dwójka uplasowała się na trzecim miejscu. Zwycięzcy otrzymali piękne statuetki, dyplomy oraz książki – albumy turystyczne. Pozostali uczestnicy również dyplomy i książki.  Nagrody wręczył oraz złożył gratulacje burmistrz miasta i gminy Pierzchnica pan Stanisław Strąk. Na uroczystości obecny był również dyrektor naszej szkoły pan Piotr Makuch, który także serdecznie pogratulował zwycięzcom i uczestnikom tego konkursu. Pana dyrektora cieszył fakt, że to kolejne , bo 3 z kolei zwycięstwo naszych uczniów.

Oprócz udziału w zmaganiach ortograficznych uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pisarką panią Elizą Mikulską. Całość umiliły występy gospodarzy:  uczeń B. Słopiecki zaprezentował swoje umiejętności instrumentalne grą na keyboardzie zaś inni uczniowie przedstawili program artystyczny związany z postacią patrony ich szkoły – Jana Pawła II. Po wręczeniu nagród, gratulacjach i sesji zdjęciowej pani dyrektor szkoły zaprosiła uczestników i gości na poczęstunek oraz do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Na zakończenie pragnę dodać, że warto dbać nie tylko o poprawność językową, ale również ważna jest poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Mimo iż żyjemy w dobie telefonów komórkowych i komputerów, które mogą  nam pomóc poprawnie napisać tekst, to przecież nie zawsze mamy możliwość skorzystania z tych urządzeń. Różne sytuacje życiowe zweryfikują nasze umiejętności, choćby  – jak w przypadku uczniów- egzaminy  czy zredagowanie jakiegoś pisma urzędowego.

                                                                                Teresa Rokicka