„I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”

Pod takim hasłem dnia 16 maja 2018 roku uczniowie z naszej szkoły brali udział w I Gminnym Konkursie Ortograficznym, którego organizatorem była Społeczna  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pierzchnica oraz Zarządu Stowarzyszenia Sportowo – Kulturalnego w Drugni. Celem przedsięwzięcia było m.in.: rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego, doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej, kształtowanie postawy szacunku i współodpowiedzialności za dziedzictwo językowe polszczyzny oraz integracja uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pierzchnica. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

Kategoria klas IV – V:

1.       Sadowska Karolina – kl. IV B

2.      Miszczyk Nina  – kl. V A

3.      Zajączkowska Katarzyna – kl. V A

Kategoria klas VI – VII:

1.       Bryk Kinga – kl. VI

2.      Krajewska Julia – kl. VII A

3.      Lipa Bartłomiej – kl. VII B

Wszystkich uczestników powitała dyrektor szkoły pani Elżbieta Stemplewska oraz organizatorka konkursu polonistka – pani Barbara Szlompek. Następnie zostały przedstawione cele i zasady konkursu. Uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uzupełniali tekst dyktanda z lukami. Zdaniem uczestników konkurs prezentował średni poziom trudności, ale było sporo luk do uzupełnienia i  dlatego łatwo  było o pomyłkę. Po wykonaniu zadań konkursowych uczniowie udali się na spotkanie z pisarzem pochodzącym z naszej świętokrzyskiej ziemi –panem Stanisławem Rogalą, który zapoznał przybyłych ze swoją twórczością, opowiadał o swoich pisarskich doświadczeniach, zachęcał do czytania książek i prób pisarskich. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: wójt gminy pan Stanisław Strąk, dyrektor naszej szkoły pani Bożena Petrus, prezes Zarządu Stowarzyszenia SK w Drugni pan Stanisław Kwapisz oraz kierownik Biblioteki Publicznej pani Danuta Sojda.

Nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością właściwego zastosowania ich w praktyce.  Oprócz dyplomów, nagród książkowych – pierwsze miejsca dodatkowo uhonorowano statuetką Mistrza Ortografii.

 

 

 

 

 

 

Czołowe miejsca uzyskali:

Kategoria klas IV – V:

I miejsce :   Zajączkowska Katarzyna – kl. V A

II miejsce:  – Miszczyk Nina  kl. V A

III miejsce:   – Sadowska Karolina kl.  IV B

Kategoria klas VI – VII:

I miejsce: Bryk Kinga – kl. VI

II miejsce: Krajewska Julia – kl. VII A

Po wręczeniu nagród, podziękowaniach, wspólnym obiedzie – zostaliśmy już zaproszeni do współpracy na kolejną edycję konkursu.

Teresa Rokicka