II Gminny Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci – Cześć Ich Pamięci”

Od 2011 r. corocznie  1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy włączamy się w to wydarzenie organizując Gminny Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci – Cześć Ich Pamięci”. W tym roku odbyła się jego druga edycja.

Patronat honorowy nad naszym przedsięwzięciem objęli: Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk.

Podobnie jak w roku ubiegłym, konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I – III SP rywalizowali w konkursie plastycznym, uczniowie klas IV – VI w konkursie wiedzowym poświęconym Witoldowi Pileckiemu, Danucie Siedzikównie „Ince” i Antoniemu Hedzie „Szaremu”, zaś uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych sprawdzali poziom swej wiedzy na temat Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny, Antoniego Hedy, a także Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” i Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Konkurs wiedzowy przeprowadzony został 5 marca. Wzięli w nim udział zarówno uczniowie z Pierzchnicy, jak i ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Drugni. Tego samego dnia miało miejsce podsumowanie konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców. W wydarzeniu tym uczestniczyli znamienici goście: Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Tomasz Pleban, dr Michał Zawisza reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Kielcach, wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni Elżbieta Stemplewska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy Danuta Sojda.

W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali:

klasy I – III – konkurs plastyczny : 

I miejsce Patryk Dudek

II miejsce Maja Kwiecień

III miejsce  Zuzanna Świercz

 

 

 

 

 

 

 

klasy IV – VI: 

I miejsce Kinga Bryk

II miejsce Julia Idzik

III miejsce Katarzyna Zajączkowska

 

 

 

 

 

 

 

klasy VII oraz oddziały gimnazjalne :

I miejsce Julia Makuch

II miejsce Agnieszka Rajca

III miejsce Weronika Makuch.

 

 

 

 

 

 

 

Fundatorami nagród byli: Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński, firma Ecovarm oraz IPN Delegatura w Kielcach.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony tematyce Żołnierzy Wyklętych bardzo gorąco przyjęty przez widzów.

Nasza inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem ze strony szacownych gości, którzy nie szczędzili słów uznania zarówno dla uczestników konkursu za bardzo dużą wiedzę, jak i osób występujących podkreślając ich ogromne zaangażowanie oraz talent i umiejętności.

Osobami bezpośrednio biorącymi udział  w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu byli: Piotr Makuch, Jadwiga Janus, Mariola Radomska, Marzena Domżał.

Piotr Makuch