II Gminny Konkurs Ortograficzny

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  w Drugni, który odbył się dnia 5 czerwca br. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica oraz Zarządu Stowarzyszenia Sportowo – Kulturalnego w Drugni. Swoją obecnością zaszczycili między innymi:  burmistrz pan Stanisław Strąk,   dyrektor naszej szkoły pani Bożena Petrus, kierownik Biblioteki Publicznej – pani Danuta Sojda.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia było: – promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego, – doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej, – kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych  i interpunkcyjnych oraz – integracja uczniów szkół podstawowych z gminy Pierzchnica.  Naszą szkołę reprezentowały uczennice: w kategorii klas IV – VI: Sadowska Karolina – kl. V b, Miszczyk Nina – kl. VI a, Zajączkowska Katarzyna – kl. VI a, w kategorii klas VII – VIII: Bednarska Aleksandra – kl. VII a oraz Bryk Kinga – kl. VII b. Po godzinnych zmaganiach z testami uczniowie mieli przerwę i udali się na spotkanie z pisarką p. Anną Niewiadomską, która w interesujący sposób opowiedziała o swojej twórczości i pisaniu wierszy, niektórzy czytali z nią wiersze. Jednak wszyscy z niecierpliwością czekali na wyniki konkursu. Po dokładnym sprawdzeniu prac uczniów okazało się, że wszystkie nasze uczennice zajęły czołowe miejsca i otrzymały nagrody: za I m-ca statuetki, książki i dyplomy, kolejne m- ca to książki i dyplomy. Oto jak przedstawiają  się wyniki: w kategorii klas IV – VI:  I miejsce zdobyła Zajączkowska Katarzyna, II m- ce – Sadowska Karolina i Miszczyk Nina. W kategorii klas VII – VIII miejsce I zajęła Kinga Bryk, a Bednarska Aleksandra zajęła III miejsce.                                                                                                                                      Wszystkim serdecznie gratulujemy, cieszymy się, że w naszej szkole mamy dwóch mistrzów ortografii, a pozostali zdobyli miejsca na podium.

                                                                         Teresa Rokicka