Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

SZANOWNI  RODZICE

Informuję, że  zgodnie  z art.153 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- PRAWO  OŚWIATOWE  rodzice  dzieci  przyjętych w roku szkolnym 2018/2019 do  oddziałów przedszkolnych w Szkole  Podstawowej w Pierzchnicy  składają  na  kolejny  rok szkolny  deklarację o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  oddziale  przedszkolnym. Deklaracje  należy  składać  w  terminie od 20 lutego do 7 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Na wolne  miejsca w oddziałach  przedszkolnych  prowadzona  będzie  rekrutacja  zgodnie  z  harmonogramem – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

Rodzice  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  po raz pierwszy  do  oddziału  przedszkolnego  składają wniosek.

Druk  deklaracji  oraz  wniosku  do pobrania w sekretariacie  szkoły, lub ze  strony  internetowej  szkoły: zs-pierzchnica.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAKŁADCE: DLA RODZICÓW – DO POBRANIA