Informacja dla rodziców i uczniów

Szanowni Państwo. Drodzy Uczniowie.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi kształcenia na odległość, które będą obowiązywać od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. informuję, iż Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy zmienia sposób prowadzenia zajęć.

Nauczyciele uczący posiadają adresy e-mail wszystkich uczniów, bądź ich rodziców, dzięki czemu jest możliwość indywidualnego kontaktu ( konsultacji ) z każdym z Państwa, Waszymi dziećmi oraz przesyłania materiałów edukacyjnych.

24 marca wychowawcy przesłali uczniom lub ich rodzicom loginy i hasła, wraz z instrukcją, do zalogowania się na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl, która nadal będzie wykorzystywana do pracy zdalnej. Umożliwia ona min. śledzenie postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy posiadają konta na platformie.

Na stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone zmodyfikowane plany lekcji dla poszczególnych klas, które wychowawcy przekażą również poprzez pocztę elektroniczną. Podczas ich tworzenia braliśmy pod uwagę równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czyli szeroko rozumianą higienę pracy ucznia. Nauczyciele również dokonali weryfikacji dotychczas stosowanego programu tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. W związku z tym należy spodziewać się również materiałów dodatkowych do samodzielnego wykorzystania przez uczniów.

Realizacja podstawy programowej wiąże się także z oceną postępów pracy ucznia i sprawdzaniem wiedzy.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy proszę zgłaszać je wychowawcom.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Proszę także o rozmowy z dziećmi na temat higieny pracy, by miały zarówno czas na naukę, jak również na odpoczynek i odpowiednią ilość snu.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Piotr Makuch