Informacja dla rodziców

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Pierzchnicy  informuję, że w  dniach  8  i  9  kwietnia  odbędzie  się  strajk  nauczycieli  szkoły  i  oddziałów  przedszkolnych.

W  czasie  strajku  nauczyciele  nie  będą  prowadzić  zajęć  dydaktyczno –wychowawczych z  dziećmi.

Dla  dzieci , które  zgłoszą  się w  tych  dniach  do  placówki , zapewnione  zostaną  zajęcia  opiekuńcze. Opiekę  sprawować  będą:  dyrektor, wicedyrektor  oraz  wychowawcy  Świetlicy  Aktywator.

W czasie strajku dowozy i odwozy będą odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem dowozów i odwozów.