Informacja o pracy szkoły w czasie egzaminów

10, 11, 12 kwietnia 2019r. – egzamin gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty

W czasie egzaminów szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Oddziały przedszkolne w czasie egzaminów pracują zgodnie z planem.

Podczas egzaminów dowozy będą się odbywać zgodnie z tygodniowym rozkładem dowozów.

W dniach 10, 11, 12 kwietnia odwozy rozpoczną się o godzinie 13:35.

18, 19, 23 kwietnia 2019r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych. W tych dniach w oddziałach przedszkolnych pełniony będzie dyżur.