Jak pozyskać prąd ze Słońca? – konferencja dla społeczności lokalnej i szkolnej

25.05.2017r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w ramach projektu ,, Postaw na Słońce” zorganizowali  konferencję dla społeczności lokalnej.  Wszystkich zebranych powitała pani vice-dyrektor Teresa Gwadowska.Zespół ,, Słoneczne Ryjki” przedstawił  w formie prezentacji oraz filmów informacje nt.  :

I. Odnawialnych Źródeł Energii : źródła energii wykorzystywanej przez ludzi, – wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze, – wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika, –  odnawialne źródła energii (OZE), –  sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE, – możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców .

II.  Mikroinstalacje fotowoltaiczne –  Jak pozyskać prąd ze Słońca?
– film wyjaśniający co to są instalacje fotowoltaiczne,
– fotowoltaika – technologia XXI w. – mapa nasłonecznienia Polski, wydajność systemu, rodzaje paneli,
– co trzeba wiedzieć i od czego zacząć, aby zainstalować system fotowoltaiczny

III.  Prosument –   Jak Słońce może pracować dla Ciebie?
–  film promocyjny wyjaśniający status prosumenta.
– podłączenie do sieci energetycznej, możliwość zarabiania na produkcji prądu we własnym domu – wyjaśnienie pojęcia „prosument”.
– prezentacja wykonanych projektów przez zespół ,, Słoneczne Ryjki” dla wybranych  domów wraz z kalkulacją finansową tj. wyliczeniem oszczędności wynikających z zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.
–  prezentacja portalu www.postawnaslonce.pl i przyjaznych użytkownikowi kalkulatorów energetycznych dla budynku szkolnego i mieszkalnego, obliczania śladu CO2 i rekompensaty ekologicznej, dobrania modułów fotowoltaicznych.

29. 05. 2017r. zespół Słoneczne Ryjki przedstawił powyższe zagadnienia w tej samej formie koleżankom i kolegom – społeczności szkolnej.

Na spotkaniu była obecna p. dyrektor Bożena Petrus, która podziękowała członkom zespołu za  przybliżenie tematyki OZE  ze szczególnym uwzględnieniem  fotowoltaiki zarówno na terenie szkoły jak i w środowisku lokalnym.

                                                                                                      Słoneczne Ryjki