„Jestem bezpieczny w drodze do szkoły”

Pod taką nazwą odbył się konkurs plastyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorami byli wychowawcy klas 1-3.
Nadrzędnym celem konkursu było szerzenie wśród dzieci znajomości elementarnych przepisów ruchu drogowego, jak również rozwijanie
inwencji twórczej najmłodszych i pobudzanie ich kreatywności. Do wychowawców wpłynęło łącznie  50 zgodnych z tematyką, ciekawych i bardzo  starannie wykonanych różnymi technikami prac plastycznych.Komisja w składzie: Agnieszka Figiel, Barbara Miszczyk, Mariola Ksel wyłoniła i wyróżniła prace uczniów:

I miejsce
Piras Anna – klasa 2a
Bandura Tomasz – klasa 1
Godowski Marcel – klasa 3b

II miejsce
Misztal Judyta – klasa 1
Misztal Kamila – klasa 3b
Ciosk Krystian -klasa 2a
Kozłowska Iga -klasa 3b

III miejsce
Duda Nikola – klasa 2a
Malinowski Alan – klasa 2b
Siepracki Aleksander – klasa 3a
Bandura Izabela – klasa 3b
Wyróżnione prace uczniów zostaną zamieszczone na tablicy,  która znajduje się na korytarzu uczniów klas 1-3. Na zwycięzców czekają dyplomy  oraz nagrody książkowe.Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom za tak liczny udział w konkursie i piękne prace.

                                                                                                                        Barbara Miszczyk