„Jesteś piękne mówię życiu”

„Gdzie są autorytety, na które można się powoływać?  Gdzie są ludzie o takiej charyzmie jak on?”-  pytała jedna z recytatorek podczas akademii z okazji Dnia Patrona gimnazjum  – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która odbyła się dnia 26 maja br. w Zespole Szkół  w Pierzchnicy. Na uroczystość  przybyli zaproszeni ze współpracujących ze szkołą instytucji goście: gospodarz gminy Pierzchnica– wójt pan Stanisław Strąk, prezes Ruchu Trzeźwości –  pan Marek Kułan, kierownik Biblioteki Publicznej – pani Danuta Sojda, dyrektor Domu Seniora im. „Sue Ryder” – pani Lidia Dudkiewicz wraz z panią Wandą Dulnik, która koordynuje współpracę z wolontariatem, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni- pani Elżbieta Stemplewska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach – pani Paulina Maciąg, ks. kanonik Marian Gawinek, ks. Robert Teter oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Renata Rajca.

Po uroczystej mszy świętej, poczet sztandarowy, nauczyciele oraz uczniowie przeszli pod pomnik Prymasa Wyszyńskiego, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. Następnie wszyscy udali się do budynku szkolnego na uroczystą akademię, którą otworzyła pani dyrektor Bożena Petrus. Powitała przybyłych gości, nauczycieli oraz uczniów. W swoim przemówieniu pani dyrektor przypomniała kilka faktów związanych z historią naszego gimnazjum, jak też przybliżyła okoliczności towarzyszące podjęciu decyzji o wyborze Prymasa Tysiąclecia na patrona gimnazjum. Wspomniała również o licznych sukcesach absolwentów naszego gimnazjum.  Podkreśliła też, że uczniowie znają postać kardynała Wyszyńskiego, co potwierdzają coroczne konkursy związane z  osobą patrona szkoły. W tym roku laur zwycięstwa przypadł uczennicom: Paulinie Stęplewskiej, Natalii Rusieckiej oraz Weronice Makuch. Część oficjalną pani dyrektor zakończyła zaproszeniem do wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez młodzież gimnazjum pod kierunkiem pań: Teresy Rokickiej, Anny Szrek, Marzeny Wojtkowicz – oprawa muzyczna, Marzeny Domżał – dekoracja.

Hasłem przewodnim,  stanowiącym centralny element dekoracji scenicznej, był cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej: „Jesteś piękne, mówię życiu”. Prawe skrzydło wypełniał  duży portret Kardynała Wyszyńskiego z kwiatowym ażurem, zaś lewe zilustrowane wartości będące ważnymi drogowskazami w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku, rasy i pełnionych funkcji. Na tym tle recytująca i śpiewająca młodzież ubrana w czarno – białe galowe stroje prezentowała się pięknie. Montaż słowno – muzyczny rozpoczął hymn Światowych Dni Młodzieży pt. „Błogosławieni miłosierni”. W scenariuszu akademii wiele miejsca poświęcono matce i macierzyństwu.  Wynikało to jednak nie tylko z faktu, że w tym dniu obchodziliśmy Dzień Matki, ale także i z tego, iż kardynał Wyszyński w swojej nauce i kazaniach zawsze podkreślał niezwykłą siłę macierzyńskiej miłości i dobroci.

Pomimo upływu lat życie i postawa naszego Patrona wciąż inspiruje, skłania do refleksji nad tym jakie miejsce w życiu każdego z nas zajmują takie wartości jak:: człowiek, rodzina, Kościół, Ojczyzna, patriotyzm, miłość, kariera, sprawiedliwość. Zarówno ludzie żyjący w czasach Naszego Patrona, jak i ludzie współcześni nieustannie poszukują drogowskazów, właściwych ścieżek, dobrych „przewodników”. Warto więc mieć w pamięci słowa wiersza:  „Ktoś cię dzisiaj woła, ktoś cię dzisiaj szuka, ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń    ……woła cię, woła cię, szuka cię, szuka….. Aby tobie podać swoją dłoń.” Młodzi ludzie pragną wciąż na nowo odkrywać świat, prawd rządzących życiem, poszukują dróg bo, jak recytowała kolejna gimnazjalistka: „Każdy z nas jakąś drogę przed sobą ma i każdy dokądś zmierza. Ważne, by wzrok utkwiony w cel – umiał dostrzec człowieka.Więc otwórz oczy, serce też i kochaj jak najwięcej.”

W słowach kierowanych do wiernych, Prymas Tysiąclecia nawoływał do walki ze słabościami, do codziennego trudu, wysiłku, do walki o dobry obyczaj towarzyski w domu,  we współżyciu koleżeńskim, w szkole, na ulicy. Jakże te nawoływania są bliskie i spójne     z instytucją szkoły i rodziny. Nadal pozostają aktualne, ponadczasowe. Dla ucznia gimnazjum postać tak niezwykłego Patrona jest wzorem. Jak trafnie zauważyła narratorka prowadząca naszą akademię: „ Dzięki dążeniu do wzniosłych ideałów osiągnął w życiu wiele, że jest przykładem na to, iż dzięki wytrwałości i uporowi w dążeniu do celu, można zrealizować marzenia i osiągnąć więcej.” W słowie kończącym część artystyczną wyrażone zaś zostało przesłanie, że Stefan Kardynał Wyszyński pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo, oby trwało ono w nas i zaowocowało pięknym życiem. Aby można było jak najczęściej powiedzieć: „ Jesteś piękne mówię życiu-  … Nie znajduję …… z czym mogłabym cię porównać”. Na finał akademii solista w towarzystwie naszego gimnazjalnego chóru odśpiewali utwór pt. „ Ty tylko mnie poprowadź”.

Gdy akademia dobiegła końca, głos zabrała pani dyrektor, która podziękowała za występ. Następnie pan wójt oraz ksiądz Gawinek wyrazili słowa uznania dla występujących uczniów i nauczycieli przygotowujących akademię. Podkreślili, że słowa wypowiedziane przez recytatorów są jak najbardziej prawdziwe i aktualne, jak też stanowić mogą piękne drogowskazy w życiu każdego młodego człowieka.

Teresa Rokicka