Język polski

KLASA  4a

Moi drodzy uczniowie. Część zagadnień  ( ze względu na aktualny brak możliwości ich realizacji w szkole) należy spróbować  przyswoić samodzielnie w domu. Bardzo Was do tego zachęcam.

Proszę przeczytać legendę pt. „O Lechu ,Czechu i Rusie”  i wykonać ćwiczenia pod tekstem. Opiszcie bohaterów utworu w zeszycie. Napiszcie, o czym jest ta legenda. Zapoznajcie się z definicją pojęcia : legenda. Spróbujcie ułożyć legendę o swojej miejscowości, a może znacie jakąś. Napiszcie. Pamiętajcie, aby pracy nadać tytuł , przypominam o trójdzielnej kompozycji. Praca na ocenę.

KLASA 4B

Proszę uporządkujcie swoją wiedzę i umiejętności z rozdziału 4 – przeczytajcie tekst z podręcznika str.196 , a następnie odpowiedzcie na pytania 1-10. Proszę rozwiązania zapisać w zeszycie przedmiotowym.
Przeczytajcie informacje i sporządźcie notatkę na temat zaproszenia – podręcznik str. 209. Wykonajcie ćwiczenia: 2,3 i 4 – zeszyt ćwiczeń, str. 101- 102.
Proszę napiszcie streszczenie jednego rozdziału lektury pt. „Mikołajek”.

KLASA 5A

Bardzo proszę uczniów klasy 5a, o zapoznanie się z zadaniami z języka polskiego na ten tydzień. Ponadto, przypominam o lekturze do przeczytania „Chłopcy z Placu Broni” F. Molnar.

Lekcja 3.- 5a

Lekcja 1 – 5a

KLASA 5B

Drodzy uczniowie klasy V b. Proszę o przeczytanie lektury „Bracia Lwie serce”. Utrwalcie wiadomości  na temat części mowy, zwłaszcza nieodmiennych, oraz rodzaje zdań pojedynczych, równoważnik zdania. Proszę korzystać z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń . Przeczytajcie kolejną legendę i wykonajcie ćwiczenia pod tekstem.

KLASA 6A I 6B

Bardzo proszę uczniów klasy 6a i 6b o zapoznanie się z zadaniami z języka polskiego na ten tydzień. W ramach powtórzenia i utrwalenia zasad pisowni wielką i małą literą bardzo proszę o odwiedzenie strony  https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/D1DWZLsc5 i wykonanie ćwiczeń, które się tam znajdują. Ponadto przypominam o czytaniu lektur.

Klasa 6a „Pajączek na rowerze” Ewa Nowak,

klasa 6b ” Śposób na Alcybiadesa” Edmund Niziurski

Klasy 6a i b – lekcja 2 zdanie pojedyncze

Klasa 6 a i b – lekcja 1

KLASA 6C

Poznaliście już szczegółowo wszystkie części zdania i funkcje, jakie mogą pełnić. Jeszcze raz uporządkujcie swoją wiedzę, umiejętności i sprawdźcie je na konkretnych przykładach. Proszę o wykonanie ćwiczenia zawartego w poniższej karcie pracy. Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym.

Moi Drodzy,

Wiecie już, czym jest wypowiedź twórcza, jak ją urozmaicić, dlatego bardzo proszę o zredagowanie w zeszycie wypracowania na jeden z podanych tematów:
Wyobraź sobie, że podczas pobytu na wakacjach zgubiłeś pieniądze. Na szczęście zguba szybko się znalazła. Napisz opowiadanie o tych zdarzeniach. Zastosuj narrację pierwszoosobową.
Tego popołudnia w górach/nad morzem nigdy nie zapomnę… Opowiedz wakacyjną przygodę.
Napisz opowiadanie, któremu mógłbyś nadać tytuł „Spacer na Księżycu”.

zdania – ćwiczenie

KLASA 7A

Ostatnio na lekcjach języka polskiego dokonywaliśmy analizy zdań wielokrotnie złożonych. W ramach powtórzenia proszę o wykonanie ćwiczeń: 1 – 11, str. 81 – 90 – zeszyt ćwiczeń.
Ponadto bardzo proszę o zredagowanie w zeszycie przedmiotowym wypracowania na następujący temat: „Kobieta ambitna czy zbrodniarka? Charakterystyka Balladyny – tytułowej bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego?”

KLASA 7B

Drodzy uczniowie.

Bardzo proszę przygotujcie się do pracy klasowej i sprawdzianu z lektury pt. „Quo vadis”. Utrwalcie wiadomości ze składni zdania wielokrotnie złożonego – sprawdzian. Wspierajcie się podręcznikiem oraz ćwiczeniówką.

Czytajcie umówioną  lekturę, czyli „Latarnik” H. Sienkiewicza. Zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia: historia Skawińskiego: Skawiński jako żołnierz, tułacz i jako latarnik. Dlaczego podjął się pracy w charakterze latarnika? Jakie obowiązki musiał wykonać pracując na latarni?. W jaki sposób wyrażali się o nim mieszkańcy miasteczka?  Co zrobił z pierwszą pensją? Jakie były tego skutki?         Jak zachowywał się Skawiński podczas pobytu w Aspinwall? Czy zmienił się? Co było w przesyłce, którą otrzymał wraz z jedzeniem? Przeżycia Józefa Skawińskiego podczas czytania „Pana Tadeusza”. Jak potoczyły się losy bohatera?.  Następne zadania w przyszłym tygodniu.

KLASA 8A

W ramach przygotowań do egzaminu proszę o wykonanie karty pracy sprawdzającej określone umiejętności z zakresu fleksji.
Bardzo proszę o zredagowanie w zeszycie przedmiotowym wypracowania na następujący temat: „Ja, com był junakiem” – charakterystyka Wąsala, czyli Jacka Soplicy.
Pomocne w pisaniu wypracowania będzie przesłane przeze mnie krótkie zestawienie historii życia Jacka Soplicy.
Ponadto zachęcam Was gorąco do powtórzenia treści omawianych lektur, przypominam, iż możecie w tym celu skorzystać ze strony internetowej: www.quizme.pl/lektury, jak również z informacji zamieszczonych w zeszytach lub książce pt. „Egzamin ósmoklasisty”.

Jacek Soplica – etapy życia

karta pracy – częsci mowy – powtórzenie – kl.8

KLASA 8B

Moi drodzy ósmoklasiści i wychowankowie .  Część zagadnień  ( ze względu na aktualny brak możliwości ich realizacji w szkole) należy spróbować  przyswoić samodzielnie w domu. Bardzo Was do tego zachęcam. Znam Was i wiem, że potraficie się zmobilizować.

Po pierwsze, aktywnie korzystajcie z książki, w której zawarte są testy egzaminacyjne. Róbcie kolejne, to też forma przygotowania się do egzaminu . Ponadto zawsze można wejść na stronę OKE lub CKE i pobrać testy wraz z kryteriami oceniania.

Po drugie i bardzo ważne. Podczas czytania lektury „Kamienie na szaniec” zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia. Zróbcie notatki w zeszytach, to wszystko sprawdzę. Tak więc:

1. Kim byli Alek, Rudy i Zośka? – w jakiej sytuacji życiowej ich poznajemy; należy umieć scharakteryzować bohaterów, zwracając uwagę nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale na charakter, usposobienie, umiejętności i zdolności, które wykorzystali podczas różnych akcji w ramach Małego Sabotażu oraz dywersyjnych, rola domu, szkoły i harcerstwo ( ich wpływ na wychowanie i postawę bohaterów).

2. Czym zajmowali się bohaterowie zanim podjęli walkę w Małym Sabotażu?

3. W jakich akcjach małego sabotażu  brali udział? ( wykazać się znajomością przynajmniej 3 w tym akcją usunięcia płyty z pomnika M. Kopernika).

4. Jaki był cel akcji przeprowadzanych w ramach Małego Sabotażu?

5. Jakie akcje dywersyjne przeprowadzili chłopcy? Czy wszystkie przebiegały zgodnie z opracowanym planem, bez zakłóceń?

6. Dokładnie znać akcję pod Arsenałem.   Kto i dlaczego zabiegał o jej zorganizowanie? Jakie działania podjęto w celu zorganizowania tej akcji? Rola Heńka i Wesołego. Postawa Rudego w trakcie przesłuchań na Szucha. Czy akcja zakończyła się sukcesem? Rola Alka w tej akcji. Postawa Rudego i Alka w obliczu zbliżającej się śmierci.  Jakie teksty im przeczytano?

7. Zachowanie Zośki po śmierci przyjaciół. 8. Ostatnia akcja Zośki, okoliczności śmierci bohatera.

9. Jak wyglądała rzeczywistość okupacyjnej Warszawy ( łapanki, propaganda, zwyczaj aresztowania rodzin osób podejrzanych o działalność konspiracyjną, egzekucje na ulicach Warszawy itp.)

10.  Jakie problemy porusza utwór? Uzasadnić, podając odpowiednie argumenty.

Proponowane tematy wypracowań:

1. Czy warto było poznać historię trzech przyjaciół – „opowieści o chłopcach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać? – Rozprawka.

2. Moje spotkanie z bohaterem / bohaterami lektury pt. „Kamienie na szaniec” – opowiadanie.

3. Ten bohater szczególnie zapadł w mojej pamięci. Dlaczego? Uzasadnij swój wybór . Charakterystyka postaci z elementami rozprawki.

4. Napisz list otwarty do kolegów z klasy, w którym poruszysz kwestię autorytetów, wzorów do naśladowania. Odnieś się do bohaterów z lektury „Pan Tadeusz” ( Jacek Soplica) i „Kamienie na szaniec”.

Moi drodzy to tyle do końca tygodnia. W następny poniedziałek / wtorek kolejne zadania. Proszę o przysłanie wypracowań z „Pana Tadeusza” , jeszcze nie wszyscy wysłali,  komunikujcie się ze sobą w tej sprawie.

 

Poprzedni

Następny