Kim będę w przyszłości ? Jaką drogę zawodową wybiorę?

Będąc gimnazjalistami klas III coraz częściej zastanawiamy się nad swoją przyszłością edukacyjno – zawodową. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest dla nas bardzo ważny. Zaczynamy zadawać sobie pytania : co dalej?, jaką drogę zawodową wybiorę? 

Rozpoczęliśmy  cykl zajęć  z orientacji zawodowej z p. pedagog Beatą Madej.  Po rozmowach z naszymi wychowawczyniami : p. M. Kula i p. A. Wójcik stwierdziliśmy , że warto wybrać się także do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Nasze plany doszły do skutku i 14 listopada uczestniczyliśmy w warsztatach : ,, Kim będę w przyszłości ?’’ prowadzonych przez doradcę zawodowego . Zajęcia odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Warsztaty składały się z trzech części: ,,O sobie”, ,,O szkołach”,  ,, O zawodach”.  Zajęcia miały na celu stworzenie możliwości do lepszego poznania siebie oraz sytuacji na rynku pracy, po to, aby móc podjąć optymalną decyzję dotyczącą dalszego kształcenia i świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Po zakończeniu warsztatów zwiedzając Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zostaliśmy dokładnie zapoznani z jego działalnością.

Planując wycieczkę postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym. Z tego względu słysząc od koleżanek i kolegów  klas II bardzo pozytywne opinie o filmie ,, Nerve” postanowiliśmy wstąpić jeszcze do kina ,,Helios” w Galerii Echo .

Drugoklasiści mieliście rację, świetny film!.

                                                                                                                       Uczniowie klas III