Klimatyczna klasa

W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie klasy Ib pod opieką wychowawcy Barbary Miszczyk, rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze uczestnicząc w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „KLIMATYCZNA KLASA” ogłoszonym przez Fundację Uniwersytet Dzieci z Krakowa. Polegał  na zrealizowaniu wybranych scenariuszy stworzonych przez Fundację. Program był objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie, uczestnicząc w cyklu zajęć,  prowadzili obserwacje przyrodnicze, dowiedzieli się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Rozwijali swoją ciekawość i zdolności poznawacze. Na ostatnich zajęciach pracowali kreatywnie. Ze zgromadzonych odpadów tworzyli zupełnie nowe przedmioty. Dzięki bogatej wyobraźni dzieci i przy wsparciu rodziców zużyte przedmioty zyskały „nowe życie”. Powstało zakrętkowe liczydło, przyrząd do usprawniania, ćwiczenia rąk, plastikowy autobus, Minionki, kosmiczna rakieta.
Do przygotowanych prac uczniowie dołączyli swoje propozycje działań sprzyjających ochronie klimatu, które po prezentacji na forum klasy przekazali dorosłym. W ten sposób rozpowszechniali ważne postulaty w swoim najbliższym otoczeniu.
Biorąc udział w projekcie, uczniowie realizowali cele edukacji wczesnoszkolnej, a także:

·         rozwijali  kompetencje społeczne,

·         zdobywali wiedzę na temat ochrony klimatu i recyklingu,

·         uczyli się myślenia naukowego, autoprezentacji, prowadzenia doświadczeń,

·         doświadczali, jak ciekawa może być nauka!

Tematyka, którą się zajmowali:

·         Jak rozpoznawać emocje?

·         Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?

·         Skąd się biorą orkany?

·         Co porosty mówią o jakości powietrza?

·         Czy samochody ogrzewają miasta?

·         Jaką rolę odgrywają w mieście?

·         Jak z butelek powstają bluzy polarowe?

9 maja.2019  dokonaliśmy podsumowania  realizowanego projektu. Tego dnia dzieci zaprosiły na zajęcia nauczyciela  przyrody, p. D. Wacek, która wysłuchała wypracowanych postulatów mówiących o tym ,,Co możemy zrobić, aby chronić naszą planetę?” oraz obejrzała  przedmioty wykonane z surowców wtórnych. Pani Danuta  gratulowała uczniom zdobytej wiedzy i życzyła stosowania postulatów  w życiu codziennym.

Realizacja projektu sprawiała dzieciom wiele satysfakcji, podniosła ich samoocenę, świadomość ekologiczną oraz wpłynęła na wzajemne poznawanie się i  integrację zespołu klasowego”. Organizatorom  dziękujemy!

                                                                                                                 Barbara Miszczyk