Kochane Pierwszaki

21 września uczniowie pierwszych klas uczestniczyli w Akcji profilaktyczno – edukacyjnej „Kochane Pierwszaki”, która odbyła się na Hali Legionów w Kielcach.

Uczniowie mieli możliwość wysłuchania pogadanek funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa, otrzymali odblaski oraz plakaty promujące bezpieczeństwo.

Wychowankowie z radością brali udział w pląsach, śpiewach i zabawach. Dużą popularnością cieszyły się konkursy związane z profilaktyką i bezpieczeństwem. Dzieci miały możliwość oglądania wozów pożarniczych i policyjnych, pojazdu quad, sprzętu jakim posługują się strażacy podczas akcji.

Uczniowie zostali pobłogosławieni, a tornistry poświęcone przez Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka.

Pełni wrażeń oraz zadowoleni, bezpiecznie wróciliśmy do szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie klas pierwszych oraz rodzice dzieci.

                                            Anna Kułagowska, Dorota Kielesińska