Konferencja z okazji 200 – lecia powstania Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

23 września nasze klasy III a i III b Gimnazjum uczestniczyły w konferencji poświęconej 200 rocznicy powstania Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Konferencję rozpoczęli p. Edward Rzadkowski ( prezes Fundacji Świętokrzyskiej im. Mikołaja Reja ) i  p. Marek Spychała także z Fundacji Świętokrzyskiej . Przedstawili historię powstania Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, zwrócili uwagę, że na  terenie województwa świętokrzyskiego istnieje obecnie kilka zabytkowych obiektów przemysłowych jakie ocalały z fabryk, zakładów oraz hut znajdujących się w Zagłębiu Staropolskim. Podkreślili potrzebę ochrony tych zabytków. Poznaliśmy sylwetkę i działalność Stanisława Staszica i jego jakże istotne przesłanie : ,, Być narodowi użytecznym”.

Honorowym gościem konferencji był prof. Stanisław Żak, który przybliżył nam pojęcie patriotyzmu, przedstawił sposoby jego wyrażania opierając się na przykładach z literatury różnych epok. Nawiązał także do patriotyzmu w ujęciu współczesnym. Profesor umożliwił nam zadawanie pytań i uczestniczenia w dyskusji.

Na konferencji był również obecny Starosta Powiatu Kieleckiego p. Michał Godowski, który podkreślił wagę łączenia tradycji i postępu w gospodarce.

Na wyrażanie patriotyzmu poprzez dążenie sumienną pracą do osiągania sukcesu zwróciła uwagę szefowa Biura Europosła Bogdana Wenty.

Na zakończenie konferencji p. dyrektor Bożena Petrus podziękowała wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom za udane i cenne spotkanie.

Dla nas była to nietypowa lekcja j. polskiego i  historii, która z pewnością utkwi nam w pamięci.

                                                                                                                  Uczniowie klas III Gimnazjum