Konkurs informatyczny „Sto lat Niepodległej”

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego w naszej szkole odbył się konkurs informatyczny pod hasłem „Sto lat Niepodległej”. Głównym celem konkursu było uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją naszego kraju.

Ideą przyświecającą organizatorom konkursu – nauczycielom informatyki było zachęcenie uczniów do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych poprzez wykonanie prezentacji multimedialnych propagujących temat.

Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas V, VI, VII  i VIII wykonywali prezentacje multimedialne związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do konkursu przystąpiło w sumie ok. 27 uczniów z klas V – VIII.

Wykonane prace oceniane były z uwzględnieniem następujących kryteriów: oryginalność, zgodność z tematem konkursu, czytelność przekazu, pomysłowość, ciekawa forma, walory artystyczne, atrakcyjność pracy i staranność wykonania.

Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • W kategorii klas V zwyciężyła praca Szymona Kułakowskiego (V c);
  • Wśród uczniów klas VI najlepszą pracę wykonała Katarzyna Zajączkowska (VI a);
  • Wspólna praca Kingi Bryk i Kacpra Kwaśniewskiego wygrała w klasach VII;
  • Zwycięska prezentacja wśród uczniów klas VIII została wykonana przez Łukasza Kozuba (VIII a).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Marzena Domżał

Przemysław Paluch