Konkurs Informatyczny

W marcu tego roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o bezpieczeństwie informatycznym pod hasłem: „Bezpieczny Internet”. Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, poprawa Ich bezpieczeństwa podczas korzystania z Sieci. Ważnym aspektem było również kształtowanie pożądanych postaw uczniów w tym zakresie.

Ideą przyświecającą organizatorom konkursu – nauczycielom informatyki było zachęcenie uczniów do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych poprzez wykonanie prac propagujących bezpieczny Internet.

Konkurs odbył się w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – wykonywali w edytorze grafiki plakat promujący bezpieczne korzystanie z Sieci, uczniowie klas V, VI i VII wykonywali prezentacje multimedialne związane z tematyką konkursu. Gimnazjaliści z klas II i III (trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas) rozwiązywali test ze znajomości zagadnień związanych z Internetem takich jak: historia sieci, usługi internetowe, zasady bezpieczeństwa, cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu itp.

Do konkursu przystąpiło w sumie ok. 75 uczniów z klas IV – VII i 15 gimnazjalistów.

Wykonane prace oceniane były z uwzględnieniem następujących kryteriów: oryginalność, zgodność z tematem konkursu, czytelność przekazu, pomysłowość, ciekawa forma graficzna, walory artystyczne, atrakcyjność pracy i staranność wykonania.

Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • W kategorii klas IV zwyciężyła praca Natalii Rożkiewicz (IV a);

 

 

 

 

 

 

 

Drużyna z klasy III a gimnazjum (I miejsce) w składzie: Filip Ślusarczyk, Wojciech Strojwąs i Kacper Piras pokonała drużynę z klasy III b ( Jakub Garlicki, Jakub Idzik, Kacper Kmiecik) – II miejsce i drużynę z klasy II b (III miejsce) w składzie: Grzegorz Bielecki, Kacper Figiel, Jakub Garlicki.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Marzena Domżał

Przemysław Paluch