Konkurs kolęd i pastorałek w oddziałach przedszkolnych

22.12 2020r. odbył się w naszym przedszkolu KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „Przedszkolne kolędowanie”, w którym wzięły udział dzieci z wszystkich oddziałów. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem, pod kierunkiem swych wychowawczyń przygotowały się do występu. Uroku występom dodały odświętne, piękne stroje. Po zaprezentowaniu przez dzieci kolędy i pastorałki wszystkie dzieci wspólnie  śpiewały ulubione kolędy. Przedszkolaków oceniało jury konkursowe. W tym roku  konkurs odbywał się osobno w każdym oddziale. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, wszyscy uczestnicy zaśpiewali pięknie. Ostatecznie wyłoniono po  trzech laureatów w każdym oddziale. Pozostali uczestnicy otrzymali gromkie brawa. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Za sprawą przepięknie wykonanych kolęd i pastorałek poczuliśmy magię świąt Bożego Narodzenia.

A.Kułagowska