Konkurs „Mała firma – duży sukces”

W połowie maja dwie drużyny pięcioosobowe ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy zgłosiły się do konkursu „Mała firma – duży sukces” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszym zadaniem było stworzenie biznesplanu swojej firmy. Utworzone grupy, w bardzo szybkim terminie do 29 maja, musiały opisać swój biznes według ściśle określonych punktów. Do konkursu zgłosiło się 15 zespołów, obydwie drużyny z Pierzchnicy zdobyły największą ilość punktów spośród wszystkich grup.

Drużyna z klasy 4a stworzyła manufakturę słodyczy „Słodkie czary mary”, drużyna z klasy 6 „Bar kanapkowy EKO – Szama”.

Kolejny etap konkursu, to turniej wiedzy o przedsiębiorczości, który odbył się  20 czerwca w Staszowie. Uczniowie przez godzinę rozwiązywali testy, w których zawarte były zarówno pytania otwarte jak i zamknięte, grupy pracowały w swoich zespołach przy oddzielnych stolikach. Tematyka turnieju była zawarta w książce „Świat Pieniądza”, którą każdy uczestnik konkursu otrzymał dwa tygodnie wcześniej. Nasze zespoły pojechały w osłabionych składach trzyosobowych. Klasę czwartą reprezentowali: Paulina Polewczak, Natalia Rożkiewicz i Karol Terlecki, klasę szóstą: Kinga Bryk, Aleksandra Bednarska i Wiktoria Markiewicz.

Do finału, wraz z pięcioma innymi drużynami, zakwalifikował się zespół z klasy szóstej. Ostatnim etapem konkursu była odpowiedź na wylosowane pytanie związane z przedsiębiorczością. Drużynę reprezentowała Kinga Bryk opowiadając „Czy optymizm pomaga w biznesie?”.

Do wygrania w całym przedsięwzięciu dla 3 najlepszych zespołów był 10 dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad morzem. Do ostatecznej klasyfikacji liczyły się punkty zdobyte za biznesplan, turniej wiedzy i ustną odpowiedź.

Nasza drużyna zajęła „pechowe” czwarte miejsce, zdobywając o jeden punkt mniej niż nagradzany trzeci zespół. Według jury konkursu, rywalizacja była bardzo wyrównana, a poziom wiedzy wysoki.

Udział w tym programie uczniowie oceniają bardzo wysoko, zdobyli nowe doświadczenia związane z ekonomią, marketingiem i współczesnym kapitalizmem.

To jednak nie koniec przygody z projektem „Kreator przedsiębiorczości”, ponieważ w nowym roku szkolnym zostaną przeprowadzone warsztaty „Junior – Biznes w grze”. Będzie to gra strategiczna, której tematyka również związana jest z przedsiębiorczością. Dla 10 najlepszych uczestników nagrodą będzie wyjazd podczas ferii zimowych na 7 dni na Słowację. Szkoła otrzyma grę  z licencją na 2 lata oraz scenariusze zajęć „ABC – ekonomii”.

Monika Drapejkowska