Konkurs matematyczny

Dnia 15.12.2016 r. wśród uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej odbył się konkurs matematyczny. Każdą klasę reprezentowało troje uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, uczenie uważnego analizowania treści zadania oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych sposobów rozwiązań.

Uczniowie mieli do rozwiązania 11 zadań; były wśród nich zadania z treścią oraz działania wskazujące na biegłą umiejętność obliczeń matematycznych.

Prace konkursowe oceniane były przez p. Gertrudę Majewską – Kapusta oraz Edytę Wójcik – Nosol.

Finalistami konkursu zostali następujący uczniowie:

I miejsce: Mikołaj Nieznalski kl. III a

Julia Pasternak kl. III c

Igor Jaros kl. III c

II miejsce: Karolina Sadowska kl. III a

Dominik Dziedzic kl. III b

 III miejsce: Karol Terlecki kl. III b

Pozostali uczestnicy konkursu to: Paulina Polewczak, Gabriela Musiał, Natalia Chyb.

Finaliści otrzymali drobne upominki, natomiast wszyscy uczestniczący w konkursie dyplomy.

            Organizatorki:  Anna  Kułagowska

                                       Dorota  Kielesińska

                                       Agnieszka Figiel