Konkurs o Patronie

 „TAKIEGO OJCA, PASTERZA I PRYMASA BÓG DAJE RAZ NA TYSIĄC LAT”

/Jan Paweł II/

Dzień Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego należy do ważnych wydarzeń w życiu naszej szkoły. Każdego maja ze szczególną wdzięcznością wspominamy postać i nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tradycją Szkoły stało się organizowanie w tym czasie konkursów i akademii. Jednak tegoroczne obchody Dnia Patrona – ze względu na trudną  rzeczywistość, która nas otacza i konieczność pozostania w domach – nie mogą wyglądać tak, jak zwykle. Warto nadmienić, że beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego, która miała mieć miejsce 7 czerwca br., również została przesunięta na nieokreśloną przyszłość.
Mimo wszystko postarajmy się uczcić i wspomnieć postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego, człowieka niezwykłego, który doświadczał sytuacji podobnej do naszej. Prymas doskonale wiedział, co to znaczy izolacja. Wiadomo, że przez trzy lata (1953–1956) był przetrzymywany, nie wiedział czy kiedykolwiek wyjdzie na wolność i czy przeżyje. Znajdował się w bardzo trudnym położeniu i w ciężkich warunkach, ale nie poddał się.  Wykorzystał ten czas bardzo owocnie – dzielił go między modlitwę i pracę, a kiedy miał możliwość, wychodził do ogrodu na krótkie spacery. Jego życie było bezustanną pracą nad sobą, gdyż często mawiał, iż „od siebie trzeba wymagać najwięcej”.

W dniu 28 maja przypada kolejna rocznica śmierci naszego Patrona. Jest to wspaniała okazja, aby w szczególny sposób uhonorować pamięć o Prymasie Tysiąclecia. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim.

Cel konkursu:

1.       Przybliżenie uczniom Patrona Szkoły Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (jego życia, działalności, ofiarnej pracy w obronie Ojczyzny, Kościoła, Rodziny).

2.      Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej pracy.

3.      Wdrażanie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy o patronie w konkursie i w życiu codziennym.

Przebieg konkursu:

1.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 8.30.

2.      Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV–VI i klasy VII-VIII.

3.      Konkurs ma formułę testu on-line –  we wskazanym w pkt 1. terminie, na stronie internetowej Szkoły, w dziale aktualności (https://zs-pierzchnica.pl/aktualnosci/) zostaną opublikowane 2 linki do formularzy z pytaniami konkursowymi (po jednym dla każdej kategorii wiekowej).

4.      Czas trwania testu wynosi 30 minut – wypełnione testy należy przesłać do godziny 9.00. Prace przesłane po upływie tego terminu nie będą uwzględniane w konkursie.

5.       Wysłanie wypełnionego testu polega na kliknięciu na przycisk „Wyślij”, który znajduje się w formularzu pod ostatnim pytaniem testowym.

Tematyka konkursu:

Pytania testowe (jednokrotnego wyboru) będą dotyczyły życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach przygotowań do konkursu organizatorzy polecają zaznajomić się z informacjami zawartymi na poniższych stronach internetowych:

Wszelkie pytania na temat konkursu należy kierować do p. Anny Szrek, na adres mailowy szrekanna@gmail.com