Konkurs pięknego czytania rozstrzygnięty

My nauczyciele, gorąco pragniemy, aby czytanie książek nie kojarzyło się młodym ludziom tylko z nudnym obowiązkiem, dlatego też w naszej szkole odbył się konkurs pięknego czytania. Cele, które przyświecały temu spotkaniu to: popularyzacja starannej, głośnej lektury, rozumianej jako jeden z możliwych sposobów interpretacji tekstu, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, nobilitowanie o jego dbałość, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Zapewne nie do przecenienia jest fakt, że to najbliżsi przygotowali  razem z dzieckiem wystąpienie konkursowe, a więc – de facto –  spędzali czas razem z nimi, budując relacje poprzez czytanie i mówienie o literaturze. Między innymi poprzez udział w takich zmaganiach czytelniczych, chcemy uświadomić naszym wychowankom, iż mówić pięknie, rozumieć otaczający nas świat i zamieszkujących go ludzi wyrabia w nas głośna lektura czytania ze zrozumieniem.

Konkurs był  adresowany do uczniów szkoły podstawowej – klas IV-VI, wzięły w nim udział dwadzieścia cztery osoby. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym z nich chętni uczniowie na forum klasy pięknie czytali teksty przygotowane przez nauczycielki języka polskiego. W ten sposób wyłonionych zostało pięciu uczniów z każdego zespołu klasowego, którzy mieli możliwość zaprezentowania  się w kolejnym etapie.

Dnia 27 kwietnia w ramach konkursowej prezentacji uczestnik był zobowiązany do przeczytania wybranego przez siebie fragmentu tekstu.  Ocenie podlegała: technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja, tempo czytania) oraz sposób interpretacji poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, modulacja głosu, akcent zdaniowy, mimika i jej adekwatność do prezentowanego tekstu)  oraz tzw. „intuicja artystyczna”, czyli postawa oratora, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy  z odbiorcą. Występy czytających oceniała komisja w składzie: Sylwia Bochenek, Jadwiga Janus  i Marzena Wojtkowicz. Najbarwniejszą interpretację przygotował uczeń klasy 6b Cyryl Radomski, który otrzymał miano „Mistrza pięknego czytania”, wicemistrzynią została Katarzyna Zajączkowska z klasy 4a, natomiast trzecią pozycję uzyskał  również uczeń tej klasyDominik Stawiarz. Jury mając trudny orzech do zgryzienia, wyróżniło również trzy uczennice: Igę Zgórską (klasa 6a), Martynę Ogłoze (klasa 5a) oraz Zuzannę Wojciechowską (klasa 4b).

Laureatom serdecznie gratulujemy, jednak wygranymi mogą czuć się wszyscy uczestnicy konkursu, którzy wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły, mogli zaprezentować publicznie swoje umiejętności  i zdobyli nowe doświadczenie.

                                                                                                       Sylwia Bochenek