Konkurs pt. „Zaprojektuj sztandar szkoły” rozstrzygnięty

Dnia 20 listopada 2017roku dyrektor mgr Bożena Petrus  w imieniu własnym, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ogłosiła konkurs na projekt plastyczny sztandaru szkoły, który wraz z imieniem Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostanie nadany placówce w maju bieżącego roku.„Zaprojektuj sztandar szkoły” pod takim hasłem rozpoczęły się zmagania plastyczne skierowane nie tylko do uczniów, ale i do rodziców.

Celami konkursu było wyłonienie najciekawszego projektu wykonanego techniką dowolną w formacie A3 lub A4, zawierającego opis jego wyglądu zarówno po stronie awersu, jak i rewersu.

Do wyznaczonej daty 22 stycznia 2018 r. do opiekunów Samorządu wpłynęło czternaście prac.

Kolejnego dnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której skład stanowili: pani dyrektor Bożena Petrus, rodzice – przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Rajca, a także pan Rafał Garlicki, pan Sławomir Rożkiewicz, pani Elżbieta Moskwa; nauczyciele: pani Marzena Domżał, pani Sylwia Bochenek, pani Marzena Wojtkowicz i oczywiście nie mogło zabraknąć samych uczniów, których reprezentowały uczennice trzeciej klasy gimnazjum Karolina Miszczyk, Małgorzata Majewska oraz  Nina Miszczyk  z klasy Va.

Wybierając najlepszą pracę, jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność merytoryczną, technikę wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość i estetykę.

Niemalże wszystkie te wymogi spełniła praca wykonana przez Kingę Bryk – uczennicę klasy VI , której dzieło zgodnie z regulaminem konkursu  stanie się inspiracją do powstania projektu sztandaru szkoły.

 

 

 

Zebrani tego dnia wyróżnili również pracę wykonaną przez uczennicę klasy Va – Katarzynę Zajączkowską. Niektóre elementy propozycji piątoklasistki, również będziemy mogli podziwiać na sztandarze.

 

 

 

 

 

Naszym plastykom – uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy. Dziewczynkom gratulujemy tego, że przyczyniły się do zapisania nowej karty w historii szkoły.

Sylwia Bochenek