Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Dnia 24.05.2019 odbył się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz  dla uczniów z  III klasy Gimnazjum. Konkurs w tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wzięło w nim udział 32 osoby, które sumiennie się do niego przygotowały oraz wykazały się dużą wiedzą.  Organizatorem konkursu był nauczyciel języka niemieckiego. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów o Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie, zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, polityce, zwyczajach, a także wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim. Konkurs odbył się w formie pisemnej w postaci pytań otwartych. Zadania konkursowe dotyczyły ogólnej wiedzy o czterech krajach niemieckojęzycznych – Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Liechtensteinie. Wszyscy uczestnicy konkursu napisali ten sam test w tym samym miejscu i o tej samej porze. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów.

Do grona laureatów trafili:

I miejsce – Agnieszka Rajca  (klasa III c gimnazjum), 41 pkt.
II miejsce – Łukasz Kozub  (klasa VIII a ), 38,5 pkt.
III miejsce – Nikola Majczak  (klasa VII b), 37,5 pkt.
III miejsce – Kacper Kwaśniewski (klasa VII b) 37,5 pkt.

Wszyscy laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

                                                                                                                                             Martyna Gaworek