Konkurs wiedzy o patronie Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Na początku maja br. w naszym gimnazjum odbył się pierwszy etap konkursu poświęconego życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główne cele konkursu to: pogłębienie wiedzy uczniów na temat osoby Prymasa Tysiąclecia, kształtowanie postaw godnych naśladowania oraz zachęcenie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji dotyczących Patrona Szkoły. Organizatorami konkursu byli katecheta Sławomir Gwadowski  i Samorząd Uczniowski. W pierwszym etapie konkursu wzięli udział wszyscy pierwszoklasiści, pisali oni test, który składał się z 28 pytań zamkniętych. Jedenaścioro uczniów z najwyższą ilością punktów zakwalifikowało się do  drugiego etapu, który odbył się odbył się 16 maja 2017 r. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o życiu, nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, jego rodzinie, miejscach w których przebywał oraz wartościach jakie głosił i chętnie odpowiadali na wylosowane pytania. Jury po gruntownej analizie wiedzy odpowiadających przedstawiło wyniki konkursu:

I miejsce – Paulina Stęplewska kl. I a

II miejsce – Natalia Rusiecka kl. I b

III miejsce – Weronika Makuch  kl. I b

Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły – 26 maja.

                                                                                                                             Samorząd Uczniowski