„Ktoś, kto jest jedyny w swoim rodzaju – jest już wyróżniony. Bycie wyróżnionym powinno być normą, a nie wyjątkiem” – uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum

Tradycją naszego gimnazjum jest uroczystość – w  dniu poprzedzającym Święto Edukacji Narodowej  13 października  – w trakcie której uczniowie pierwszych klas  w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości  i  rodziców składają ślubowanie i od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej – uczniami gimnazjum.

Pierwszą część apelu rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica klasy III A – Sylwia Dziedzic, wydając komendę wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie pani dyrektor Bożena Petrus gorąco powitała wszystkich gości: wójta – pana Stanisława Strąka, księdza proboszcza Mariana Gawinka, przewodniczącą Rady Rodziców panią Renatę Rajcę, kierowniczkę Biblioteki Publicznej – panią Danutę Sojdę, prezesa Społecznego Ruchu Trzeźwości – pana Marka Kułana oraz rodziców. Ponadto  serdecznie przywitała bohaterów wydarzenia –  pierwszoklasistów, do których skierowała kilka ciepłych słów, w swoim przemówieniu nawiązała również do historii Komisji Edukacji Narodowej, chcąc przypomnieć wszystkim, czym jest Dzień Edukacji Narodowej.

Kolejno wszyscy wspólnie odśpiewali hymn państwowy, który stał się  wprowadzeniem w kluczowy moment ślubowania. Po uroczyście złożonej przez uczniów przysiędze, pani Dyrektor wręczyła przewodniczącym klas akty ślubowania  i jako pierwsza złożyła im życzenia i gratulacje.

Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zaprosiła na obejrzenie części artystycznej przygotowanej przez grupę uczniów klas pierwszych. Młodzież przeniosła nas do średniowiecza, aby tam miłościwie panujący król  i królowa – w tych rolach Agnieszka Rajca i Grzegorz Bielecki – mogli dokonać pasowania na beanów gimnazjum, a całą uroczystość poprowadził kronikarz – Damian Karwat. Wspaniały nastrój tamtych czasów został uświetniony  średniowieczną muzyką graną na keyboardzie przez ucznia klasy pierwszej Gabriela Witkowskiego.

Na zakończenie głos zabrali: pani dyrektor, dziękując uczniom i wychowawcom za przygotowanie uroczystości oraz zaproszeni goście: pan Wójt, ksiądz proboszcz, przewodnicząca Rady Rodziców, kierowniczka |Biblioteki Publicznej, prezes Społecznego Ruchu Trzeźwości,  którzy w swoich wystąpieniach złożyli najserdeczniejsze życzenia pierwszoklasistom, natomiast  z okazji Święta Edukacji Narodowej  nauczyciele otrzymali od przemawiających serdeczne życzenia – wszystkiego najlepszego, wytrwałości oraz sukcesów w nauce i pracy. Nie mogło podczas tej uroczystości zabraknąć także życzeń dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników szkoły od wszystkich gimnazjalistów, które złożyła przewodnicząca.

Niezwykle podniosła atmosfera, tekst przysięgi, przepiękne życzenia, doskonała oprawa artystyczna  – zapewne długo nie pozwolą nam wymazać ze wspomnień tej uroczystości.

                                                                                                  Wychowawcy klas pierwszych