Lekturki spod chmurki

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa
jaką sobie ludzkość wymyśliła

Wisława Szymborska

Czytanie lektur  wcale nie musi być nudne. Przekonali się o tym uczniowie klasy IIb naszej szkoły, którzy pod kierunkiem wychowawczyni  we wrześniu 2019 roku, przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów
klas I-III „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”.
Projekt ma na celu rozbudzanie ciekawości i aktywności czytelniczej, doskonalenie umiejętności czytania i  aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom oraz integrację zespołu klasowego.  Składa się z trzech modułów, a warunkiem zaliczenia każdej części jest wykonanie co najmniej czterech z ośmiu proponowanych zadań danego modułu. Pierwszą lekturą z proponowanych, jaką wybrały i przeczytały dzieci przy wsparciu rodziców i wychowawczyni była książka pt.: „ Drzewo do samego nieba’’ autorstwa Marii Terlikowskiej.  Dwa ostatnie rozdziały książki  przeczytała, na zaproszenie uczniów, kierownik biblioteki pani Danuta Sojda. Przeżywając wspaniałą przygodę z bohaterami książki uczniowie założyli zeszyt lektur, tzw. Lekturniki, w  którym z wielkim zaangażowaniem i starannością uzupełniali strony dotyczące pierwszej lektury.
Obejrzeli film wprowadzający  do projektu, poznali cele projektu oraz ulepili z plasteliny ,,Czytusie’’, które towarzyszyły im podczas czytania lektury. Zaktualizowali kącik czytelniczy, wykonali samodzielnie zakładki do książek nawiązujące do tytułu książki  oraz opisali najciekawszą według nich przygodę wybranego bohatera.  Zwieńczeniem przygody z wybraną lekturą było wykonanie w grupach różnymi technikami plakatów zachęcających do przeczytania tej ciekawej i wciągającej opowieści. Plakaty zostały omówione i zaprezentowane naszemu gościowi – pani Danusi i umieszczone w kąciku naszej sali.
Po przesłaniu sprawozdania do autorki projektu klasa IIb otrzymała potwierdzenie realizacji zadań I modułu, a tym samym zgodę na realizację kolejnych zadań z II modułu.
Kolejną ciekawą  wyprawę  w świat literatury, tym razem pod nazwą ,, Zwierzęce lekturki spod chmurki” rozpoczniemy od wspólnego wybrania jednej z czterech proponowanych przez autorkę książek, o której napiszemy w kolejnym sprawozdaniu.

                                                                                                                        Wychowawczyni klasy IIb – Barbara Miszczyk