Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto, które przypomina o bogactwie różnorodności językowej i podkreśla jego wartość dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości. Ponadto jego zasadniczym przesłaniem jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej.

Nie tylko my Polacy wiemy, że język polski ze względu na zawiłą gramatykę, pisownię i trudną wymowę uznawany jest za jeden z najtrudniejszych języków świata. Mamy świadomość, jak ważna jest dbałość o niego, czyli troska o właściwy rozwój i trwanie.                   Dnia 21 lutego 2022r. przedstawiciele poszczególnych klas (IV-VIII) na dedykowanych przez nas platformach wykonali zadania z zakresu poprawności językowej i ortograficznej. Uczestnikom zmagań spodobała się forma pracy, co nas niezmiernie ucieszyło, gdyż udało się połączyć przyjemne z pożytecznym.

Mówmy i piszmy poprawnie, pamiętając o tym, iż „świat jest taki, jaki mamy zasób słów; świat jest taki, jak potrafimy go opisać”.
Nauczyciele języka polskiego