Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Jest to z jednej strony świetny sposób sprawdzenia swych matematycznych umiejętności, a z drugiej możliwość skonfrontowania się z innymi osobami interesującymi się matematyką, czy posiadającymi matematyczny talent i trzeba przyznać, że konfrontacje te wypadają nader pozytywnie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy, o czym świadczą coroczne wyniki. W  roku szkolnym 2019/2020 w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs KANGUR MATEMATYCZNY został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Testy zawierały zadania wymagające od uczniów umiejętności twórczego czytania tekstu, zadania które pozwalają na samodzielne myślenie oraz działanie, a także zachęcają do kreatywnego  podejścia do ich rozwiązania.

Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z naszej szkoły z klas: II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Kilkoro dzieci otrzymało bardzo dużą ilość punktów.

Wyniki konkursu

W kategorii Żaczek bardzo dobry wynik  uzyskał Konrad Kułagowski.

W kategorii Maluch klasa IV wyróżnieni zostali uczniowie: Jakub Sabat, Wiktor Pietrzyk.

W kategorii Beniamin klasa V wyróżnienie otrzymał: Szymon Garlicki.

W kategorii Beniamin klasa VI wyróżnienie uzyskali: Dominik Dziedzic, Julia Kułagowska, Amelia Buras.

W kategorii Kadet wyróżnienie otrzymała: Zuzanna Wojnowska.

Każdy uczestnik Konkursu  otrzymał układankę logiczną – czteroelementowy tangram. Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni: bonem towarowym, dyplomami, a także książkami.

                       Szkolny koordynator konkursu

                     Anna Makuch