Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej  im. St. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy aktywnie włączyli się  w realizację   projektu „Piękna nasza Polska cała”.
ZADANIA ZREALIZOWANE

Nauka i odśpiewanie Hymnu Polski podczas:
Uroczystości Ślubowania uczniów klas pierwszych 24 X 2018
Zawody sportowe pt. „Biało – Czerwoni”
kl. Ia – Ib, IIa – IIb,  IIIa – IIIb
4 X 2018r.
Zorganizowanie kącika „Piękna nasza Polska cała” – o tematyce  patriotycznej na holu uczniów klas I-III i w centralnej części szkoły. 1 X 2018r.
Nauka i prezentacja piosenek o tematyce patriotycznej przez uczniów klas I-III.

  • Marsz Pierwszego Korpusu
  • My Polacy
  • Maszerują strzelcy
  • Jesteśmy Polką i Polakiem
  • Przybyli Ułani
  • Moja Ojczyzna
10 X 2018r.
Nauka i prezentacja wierszy o tematyce patriotycznej przez uczniów klas I- III – etap szkolny:

·         Wiersz ,,Patriota’’,

·         Wiersz ,,Niepodległość’’,

·         Wiersz ,,Katechizm małego patrioty’’,

·         Wiersz ,,Leśni żołnierze’’,

·         Wiersz ,,Polska”.

10 X 2018r.
Uroczystość Ślubowania klas pierwszych. Prezentacja przez  pierwszaków  tańca Polonez dla społeczności szkolnej i lokalnej. Śpiewanie czterech zwrotek Hymnu Polski. 24 X- 9XI 2018r.
Wysłaliśmy pocztówkę swojej miejscowości – Pierzchnicy z pozdrowieniami dla Pani Ludmiły- organizatorki projektu. 29 X 2018r.
Quiz  o Polsce – klasy Ia i Ib 5 XI 2018r.
Turniej wiedzy patriotycznej ,,Kocham Cię Polsko’’ – klas II i III. 6 XI 2018r.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Napisz kartkę Bohaterom”. Wysłaliśmy kartki dziękując bohaterom za niepodległą Polskę. 7 XI 2018r.
Szlakiem historii” – wycieczka do Ośrodka Myśli Obywatelskiej
i Patriotycznej w Kielcach –  udział w warsztatach pn. ,,Jaki znak twój?
Polskie symbole narodowe”.
8 XI 2018r.
Akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pn. ,,KOCHAM  TĘ  ŚWIĘTĄ ZIEMIĘ RODZINNĄ’’.

Punktualnie o godzinie 11:11 przybyli goście, władze samorządowe, nauczyciele  i uczniowie  z dumą i ogromną radością  odśpiewali  4 zwrotki Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

9 XI 2018r.
Biało – Czerwony pochód ulicami Pierzchnicy, odśpiewanie piosenki ,,Flaga’’
i ,,Niepodległość’’.
W obecności władz samorządowych , radnych,  dyrekcji szkoły,  społeczności lokalnej, nauczycieli i uczniów  – nastąpiło uroczyste wypuszczenie przez najmłodszych uczniów  biało – czerwonych balonów.
9 XI 2018r.
Nauka zabawy ludowej ,,Dwóm tańczyć się zachciało’’, ,,Rolnik na dolinie’’
i ,,Mało nas”.
15 XI 2018r.
Gminny Konkurs Patriotyczny „Amor Patriae nostra lex- miłość Ojczyzny naszym prawem”

 

30 XI 2018r.
Na skrzydłach historii” – wykonaliśmy prezentację multimedialną o swojej miejscowości – Pierzchnicy. 4 XII 2018r.
Zabawa choinkowa pod hasłem ,,100 LAT WOLNOŚVI- NASZEJ RADOŚCI’’ 10 I 2019r.
Prezentacja haseł – okrzyków z elementami treści patriotycznych.

 

Pokaz mody patriotycznej.

 

                                                                                                           Opracowała:  B. Miszczyk