Młodzież gimnazjalna w projekcie „Postaw na Słońce”

pobrany plikCzłonkowie LOP –u z klas pierwszych  realizują projekt : ,, Postaw na Słońce”.

Opiekunami są p. Małgorzata Kula i p. Paweł Ślusarczyk.

Projekt składa się z II etapów:

  1. ,,Energia Słońca dla domu’’ ( od listopada do marca)
  2. ,, Zarabiaj na Słońcu” ( od marca do czerwca)

 ,, Postaw na Słońce” to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej skierowany do szkół oraz społeczności lokalnych, poszerzający społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych.

Głównym realizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiskaimages

 

 

Członkowie LOP- u z klas pierwszych utworzyli zespół ,, Słoneczne Ryjki”,  który od listopada do marca w ramach I etapu projektu ,, Energia Słońca dla domu” wykonał następujące zadania:

  1. Zbudowanie szkolnego zespołu.
  2. Zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych.
  3. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego 6 jednorodzinnych budynków mieszkalnych według aplikacji przygotowanej przez organizatora oraz wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2.
  4. Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez analizowane budynki.
  5. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji.

Obecnie zespół  przygotowuje kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Kluczowym elementem jest przygotowanie konferencji i wygłoszenie prezentacji  w oparciu o wiadomości zdobyte w pierwszym etapie, jak również o doświadczenia wynikające z pracy nad projektem (wyliczenia przeprowadzone dla indywidualnych domów mieszkalnych).

Słoneczne Ryjki

projekt 02 (800x449)