Mocą swej woli walcz ze słabościami, życie to sztuka wyboru.

W  październiku oraz w listopadzie w Gimnazjum w Pierzchnicy odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem: ,, Zamiast uzależnień znajdź w sobie pasję!”.

Młodzież wykonała  plakaty na temat uzależnień, odbyły się warsztaty ,, Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” poprowadzone przez przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Płocku. Uczniowie przystąpili do konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach: plastyczny ,, Stop Dopałkom”, konkurs na film : ,, Stop Dopalaczom”. Młodzież aktywnie uczestniczyła  w debacie na temat ,, Środki zastępcze – dopalacze”, której przewodniczyli mł. asp. Andrzej Jarek oraz sierż. szt. Piotr Skuza.

Na zakończenie akcji uczniowie należący do Szkolnego Teatru Profilaktyki zaprosili koleżanki i kolegów na apel profilaktyczny : ,,Mocą swej woli walcz ze słabościami . Życie to sztuka wyboru.” Przygotowując ten apel młodzież opierała się na faktach, prawdziwych danych, wiele z nich pochodziło z konferencji : ,, Dopalacze – nowa twarz problemu społecznego”.

Na początku przedstawienia  młodzież zwróciła uwagę na zjawisko, które nasila się obecnie zarówno w Europie jak i na świecie. Terroryzm – dominująca forma wojny w XXI wieku!.

Wszystkim ofiarom okrutnego, bestialskiego terroryzmu, uczniowie Gimnazjum w Pierzchnicy złożyli hołd zapalając znicze i dedykując piosenkę zespołu Pink Floyd ,, Żegnaj okrutny świecie!”.

W dalszej części apelu młodzież podkreśliła wartość życia jako wielkiego daru, a jednocześnie jako sztuki wyboru. Zgubny wpływ wejścia na boisko, na którym grają w życie ludzie naiwni, egoistyczni, uzależnieni, ukazały dwie scenki : ,, Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje” oraz ,, Kolekcjoner”. Podczas przedstawienia zwrócono uwagę uczniom na fakty, prawdziwe dane dotyczące problemu jakim są dopalacze.

Na zakończenie podkreślono: ,, Pokochać samego siebie i wygrać życie potrafi ten, kto z życzliwością i cierpliwością stawia sobie twarde wymagania, kto wymaga od siebie wytrwałości i dyscypliny także wtedy gdy inni od nas nie wymagają…”

                                                                                                                               Zespół ds. Profilaktyki