Nasza szkoła w projekcje ” Igrzyska Zdrowia”

Projekt  ,, Igrzyska Zdrowia ‘’ organizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom stylu życia dzieci i młodzieży, wywołanym lub pogłębionym przez kryzys związany z pandemią Covid 19.

Projekt adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych klas I – VIII.

Projekt składa się z dwóch etapów.

  • Etap pierwszy: Konkurs Online Wiedzy o Zdrowiu;
  • Etap drugi: Turniej wiedzowo – sportowy „ Sztafeta Zdrowia ”.

We wrześniu 2021r. nasza szkoła przystąpiła do projektu zgłaszając po pięciu uczniów w trzech kategoriach wiekowych ( klasy I – III , IV – VI , VII – VIII ). W projekcie biorą także udział nauczyciele , którzy uczestniczyli w szkoleniach online otrzymując wiele materiałów w różnej formie związanych ze zdrowym stylem życia .

Na bazie tych materiałów uczniowie przygotowywali się do Konkursu Online Wiedzy o Zdrowiu , który odbył się 15.12.2021r.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły ( z trzech kategorii wiekowych ) zakwalifikowali się do drugiego etapu , który odbędzie się 6.04.2022r.

                                                                                                  Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny