“Nasze świętokrzyskie bajania czarownic o …”

Uczniowie naszego Zespołu Szkół po raz pierwszy wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim „ Nasze świętokrzyskie bajania czarownic o….”  zorganizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Busku – Zdroju.  Do udziału zaproszone zostały szkoły z województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu było promowanie naszego województwa, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej oraz promowanie postaw kreatywnych. Konkurs podzielony był na dwie części: plastyczną i literacką. W części plastycznej należało wykonać ilustrację związaną ze swoją miejscowością, zaprezentować ciekawe miejsca, o których mogłaby opowiadać czarownica. W części literackiej należało napisać własny wiersz lub opowiadanie, których tematem miały być legendy miejscowości województwa świętokrzyskiego. Ponadto tekst musiał mieć formę „Bajania” czarownicy, która uczestniczy w sabacie na Łysicy. Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziała grupa ponad 23  uczniów naszego Zespołu. W wyznaczonym do 15 lutego terminie, 19 uczniów wykonało prace plastyczne oraz cztery uczennice prace pisemne. Ich tematem były legendy związane z: Kaliną Górecką – prace napisały: Julia Makuch i Weronika Makuch  uczennice klasy VI B, z pierzchnickimi piwnicami- legendę napisała Natalia Dziedzic uczennica kl. I A gimnazjum oraz legendę o Podlesiu i Strojnowie napisała uczennica kl. II B gimnazjum Natalia Wojciechowska. Nauczycielami wspierającymi były panie: Jadwiga Janus, Teresa Rokicka i Marzena Wojtkowicz. Dnia 22 kwietnia w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych oraz zostały wręczone nagrody również za prace literackie. Okazało się, że wpłynęło 56 prac literackich i ponad 180  prac plastycznych. Na wystawie zaprezentowano i wyróżniono prace plastyczne gimnazjalistek: Oliwii Błaszczyk – uczennicy kl. I B  i Katarzyny Górki – uczennicy kl. I A . Trzeba tu wspomnieć o wysokim poziomie wszystkich zamieszczonych na wernisażu prac. Natomiast wszystkie biorące udział w części literackiej konkursu dziewczynki zostały nagrodzone najwyższymi miejscami lub wyróżnione. Miejsce II zajęła uczennica Natalia Dziedzic, miejsce III zajęła uczennica Weronika Makuch. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a finalistkom serdecznie gratulujemy wysokich miejsc oraz wyróżnień. Panie organizatorki przyznały, że konkurs cieszył się w tym roku dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła spora liczba nadesłanych prac. Zaprosiły także do udziału w przyszłym roku. Imprezę umilały występy uczniowskiego zespołu wokalno – tanecznego Cantare .                                                 Nasze uczennice były zadowolone z faktu, iż znalazły się gronie finalistów konkursu. Warto więc być kreatywnym, nie bać się wyzwań, rozwijać własne umiejętności, znać choć cząstkę historii swojej miejscowości zapisanej lub ustnie przekazywanej w legendach czy podaniach, bo przez to właśnie kształtujemy poczucie własnej tożsamości i przynależności regionalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                               Teresa Rokicka