„ NIE MA SPRAWY WAŻNIEJSZEJ NIŻ POLSKA”

Powyższe zdanie było mottem akademii, która odbyła się  w naszej szkole dnia 10 listopada z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się  od wciągnięcia flagi na maszt znajdujący się przy obelisku poświęconym mieszkańcom gminy Pierzchnica poległym w czasie II wojny światowej. W ten sposób pragnęliśmy uczcić pamięć lokalnych ofiar i bohaterów tej wojny. Następnie poczet sztandarowy, zaproszeni goście, czyli burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica –  pan Stanisław Strąk, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Monika Pawlik, kierownik Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej – pani Jolanta Adamska, dyrekcja szkoły oraz delegacja uczniów udali się do sali gimnastycznej, gdzie punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.  Kiedy poczet sztandarowy opuścił salę,  dyrektor – pan Piotr Makuch zaprosił wszystkich do wysłuchania  akademii  poświęconej historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny, na który składały się wzruszające wiersze przeplatane refleksyjną narracją  nawiązującą do zrywów narodowowyzwoleńczych, które były udziałem naszych bohaterskich przodków walczących „O WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ, MOJĄ I TWOJĄ”. Całość wzbogaciły pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie: „Marsz I Brygady”, „Rota”, „Biały krzyż”, „Rozkwitały pąki białych róż”, melodia „Wojenko, wojenko” oraz na finał „Taki kraj”. Z pewnością emocji dostarczyły słuchaczom słowa wyrecytowane przez uczniów, m.in. „ Na krwawy, matko idę bój – żołnierska trąbka woła… żołnierski szary na mnie strój, a w ręku miecz anioła”, „ Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie (…) cały ojczyzno do Ciebie należę”, Moją Ojczyzną jest moja Polska, (…) a moim światłem co płynie z daleka, jest nasze prawo, prawo człowieka. (…) Wśród wielu Ojczyzn, co płyną w mgle cudnej, ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej”.

Warto podkreślić zaangażowanie i właściwą dla tej uroczystości  postawę występujących uczennic i uczniów, co zostało docenione przez zaproszonych gości,  dyrekcję oraz nauczycieli i pozostałych uczniów w postaci gromkich braw,  słów uznania  i pochwały, a także w postaci słodkiego poczęstunku .

Słowa podziękowania za przygotowanie uczniów do akademii zostały skierowane do pań: Teresy Rokickiej- scenariusz, Marzeny Wojtkowicz – część muzyczna, Anny Szrek i Magdaleny Pawłowskiej – dekoracja.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją- na zaproszenie obu dyrekcji – pokazaliśmy nasz występ w  Domu Opieki Rodzinnej i w Domu Seniora im. Sue Ryder. W ten sposób dostarczyliśmy seniorom wielu emocji , a ich podziękowania i wzruszenia były dla nas najlepszą nagrodą i uznaniem.

Wydarzenie stało na bardzo wysokim poziomie nie tylko ze względu na doskonałe przygotowanie uczniów, ale także dzięki użyciu sprzętu nagłaśniającego zakupionego w ramach projektu „Labolatoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach w/w projektu zakupiona została również kamera, dzięki której akademia została zarejestrowana i udostępniona na szkolnym Facebooku oraz w serwisie You Tube. Zachęcamy do zapoznania się ze szkolnymi mediami społecznościowymi.

                                                                      Teresa Rokicka