Logopeda

Zadania logopedy szkolnego:

 1. Logopeda organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły.
 2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci wyłonione w wyniku przesiewowych badań mowy w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci zgłaszane indywidualnie przez rodziców i nauczycieli z oddziałów szkolnych .Terapia logopedyczna w większości przypadków prowadzona jest indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dziecka i na bieżąco modyfikowany w miarę postępów w terapii.  Zajęcia logopedyczne z dzieckiem trwają od 20 do 40 minut.
 3.  Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem.
 4.  Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci w przedszkolu i szkole należą:
  • opóźnienia rozwoju mowy i języka
  • dyslalie
  •  jąkanie
  •  zaburzenia o podłożu neurologicznym
 1. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój językowy dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
 2.  Zaangażowanie rodziców i systematyczne powtarzanie ćwiczeń w domu przyspiesza terapię dziecka.

Rodzicu, pamiętaj, to Ty  odpowiadasz za rozwój mowy Twojego dziecka. Jeśli masz obawy, że nie mówi  ono prawidłowo, skonsultuj je z logopedą.

Możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych.

ZDALNE NAUCZANIE

MATERIAŁY DO POBRANIA:

CO MOŻEMY ZROBIĆ, aby rozwój mowy naszego dziecka przebiegał prawidłowo

Ćwiczenia logopedyczne zdalne nauczanie 2 tydzień.

Ćwiczenia logopedyczne – pierwszy tydzień

Prawidłowa wymowa głoski sz – ćwiczenia logopedyczne – kolejny tydzień.

Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski sz

Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski cz

Głoska cz – ćwiczenia na kolejny tydzień.

Utrwalanie gloski sz.

Głoska ż

Utrwalanie głoski cz.

Ćwiczenia utrwalające głoski szumiące

Porady logopedyczne na koniec roku

Jak stymulować rozwój mowy u dziecka

Informacje kontaktowe:

Renata Jamorska
Logopeda szkolny

Godziny pracy logopedy

 • Poniedziałek 8:00 - 12:30
 • Piątek 10:00 - 11:30