Notice: Undefined index: accessible_colors in /var/www/vhosts/4/116404/webspace/httpdocs/zs-pierzchnica.pl/wp-content/plugins/wp-smushit/core/class-settings.php on line 274 Notice: Undefined index: usage in /var/www/vhosts/4/116404/webspace/httpdocs/zs-pierzchnica.pl/wp-content/plugins/wp-smushit/core/class-settings.php on line 275 Notice: Undefined index: keep_data in /var/www/vhosts/4/116404/webspace/httpdocs/zs-pierzchnica.pl/wp-content/plugins/wp-smushit/core/class-settings.php on line 276 Logopeda – Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

Logopeda

Zadania logopedy szkolnego:

 1. Logopeda organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły.
 2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci wyłonione w wyniku przesiewowych badań mowy w oddziałach przedszkolnych oraz dzieci zgłaszane indywidualnie przez rodziców i nauczycieli z oddziałów szkolnych .Terapia logopedyczna w większości przypadków prowadzona jest indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dziecka i na bieżąco modyfikowany w miarę postępów w terapii.  Zajęcia logopedyczne z dzieckiem trwają od 20 do 40 minut.
 3.  Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem.
 4.  Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci w przedszkolu i szkole należą:
  • opóźnienia rozwoju mowy i języka
  • dyslalie
  •  jąkanie
  •  zaburzenia o podłożu neurologicznym
 1. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój językowy dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
 2.  Zaangażowanie rodziców i systematyczne powtarzanie ćwiczeń w domu przyspiesza terapię dziecka.

Rodzicu, pamiętaj, to Ty  odpowiadasz za rozwój mowy Twojego dziecka. Jeśli masz obawy, że nie mówi  ono prawidłowo, skonsultuj je z logopedą.

Możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych.

Informacje kontaktowe:

Renata Jamorska
Logopeda szkolny

Godziny pracy logopedy

 • Poniedziałek 8:00 - 12:30
 • Piątek 10:00 - 11:30