Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – konkurs recytatorski

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który w tym roku obchodziliśmy nieco inaczej. Mianowicie zorganizowałyśmy konkurs recytatorski twórczości Wisławy Szymborskiej, chociażby z uwagi na to, iż rok 2023 został ogłoszony rokiem owej poetki. Kardynalnymi celami owego przedsięwzięcia było kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, rozwijanie zdolności recytatorskich i zainteresowanie dzieci i młodzieży wymowną poezją noblistki, która powiedziała: Piękno języka ojczystego ukryte jest w słowie.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział dwudziestu dziewięciu uczniów. Został on podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas IV-VI i VII -VIII. Przesłuchania recytatorów zostały okraszone obejrzeniem krótkiego filmu na temat naszej niezwykłej noblistki oraz wysłuchaniem piosenki Nic dwa razy, którą zaśpiewały czwartoklasistki. Komisję konkursową stanowiłyśmy my – polonistki: Anna Szrek, Sylwia Bochenek oraz Teresa Rokicka. Recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze poetki, były to między innymi utwory: Kot w pustym mieszkaniu, Radość pisania, Nic dwa razy, Cebula, Klucz, Muzeum, Chmury, Gawęda o miłości ziemi ojczystej, Oda do starości. Zakochani, Wielkie to szczęście. Jako jury miałyśmy trudny orzech do zgryzienia, bowiem  niemal  wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom opanowania tekstu,  poprawną ekspresję wypowiedzi – zaangażowanie emocjonalne, dykcję, ponadto dostosowali sposób mówienia do sytuacji ukazanej w wierszu, tym samym zaciekawiając i wzruszając słuchaczy.

Pierwsze miejsce w kategorii – uczniowie klas IV-VI zajęła Kinga Nowak – uczennica klasy VI b, na drugim uplasowała się Anna Piras – uczennica klasy IV a, natomiast trzecie miejsce zajęły ex aequo piątoklasistka Anna Krajewska i uczennica klasy VI a – Kinga Korczak. Natomiast w kategorii – uczniowie klas starszych VII -VIII, pierwsze miejsce zajęła Kamila Dziarmaga uczennica klasy VIII a, drugie – Amelia Paszkowska również uczennica klasy VIII a, zaś trzecie zasłużone miejsce przypadło siódmoklasistce – Mai Kwiecień.

Za udział w owym konkursie uczniowie otrzymali nagrody w postaci celującej oceny z recytacji, cząstkową ocenę wzorową  z zachowania oraz pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż konkurs okazał się nie lada wyzwaniem.

                                                                                                   Nauczycielki języka polskiego