OGŁOSZENIE DYREKTORA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Dyrektor Zespołu Szkół w Pierzchnicy informuje, że w okresie przerwy  świątecznej,  w dniach  22, 23, 29, 30  i  31 grudnia 2014r organizowane będą zajęcia opiekuńczo  – wychowawcze .

Zainteresowanych  rodziców proszę o zgłoszenie dzieci do udziału w zajęciach w wybranych dniach.

Zgłoszenia przyjmować będą wychowawcy klas do 17 grudnia 2014r.