Ogłoszenie o naborze do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

 OGŁOSZENIE

Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Pierzchnicy  ogłasza  nabór  dzieci  do  oddziałów  przedszkolnych   na  rok  szkolny  2014/2015.

Rodzice  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  obowiązani  są  złożyć   w  terminie  od  15  do  31  marca w  sekretariacie  szkoły  prawidłowo  i  dokładnie  wypełnioną

„Kartę  zgłoszenia  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego” 

Kartę  zgłoszenia  można  pobrać  w  sekretariacie  Szkoły  Podstawowej  w  Pierzchnicy

DOKUMENT DO POBRANIA – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH