Ogłoszenie o naborze do Oddziałów Przedszkolnych

Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Pierzchnicy  ogłasza  nabór  dzieci  do  oddziałów  przedszkolnych   na  rok  szkolny  2015/2016.

Rodzice  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  obowiązani  są  złożyć   w  terminie  od  16  do  31  marca w  sekretariacie  szkoły  prawidłowo  i  dokładnie  wypełnioną

„Kartę  zgłoszenia  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego”

Kartę  zgłoszenia  można  pobrać  w  sekretariacie  Szkoły  Podstawowej  w  Pierzchnicy  lub  ze  strony internetowej:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH