OGÓLNOPOLSKI PROJEKT  EDUKACYJNO – SPOŁECZNY   „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego: „Każdy inny – wszyscy równi”.

Celem projektu jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynatorami projektu jest:  p. Barbara Miszczyk i p. Anna Makuch