Ogólnoszkolna akcja profilaktyczna „Nałogi to mnie nie kręci, potrafię być sobą!”

W listopadzie uczniowie klas IV – VII i oddziałów gimnazjalnych II i III brali aktywny udział w ogólnoszkolnej akcji: ,,Nałogi to mnie nie kręci , potrafię być sobą!”.

 

 

 

 

 

  • Klasy IV – V wykonały plakaty , układały wierszyki i hasła tematycznie związane z akcją.
  • Klasy VI – VII i oddziały gimnazjalne II i III wykonały prezentacje , które zostały zaprezentowane na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Ponadto uczniowie poszczególnych klas układali scenki prezentujące postawę asertywną, pisali odezwy do młodzieży, oplakatowali szkołę. Wytworem pracy uczniów są także komiksy.

Na zajęciach  wychowania do życia w rodzinie omówiono spektakl profilaktyczny

pt.,,Ćpunka”, odbyła się też dyskusja na temat problemów współczesnej młodzieży.

Poruszono także aspekt silnej woli w walce z uzależnieniami na podstawie filmu o Jurku Górskim pt. ,, Najlepszy”.

Wszystkim uczniom za duże zaangażowanie w akcję serdecznie dziękujemy.

Zespól Profilaktyczno – Wychowawczy