Ogólnoszkolna akcja profilaktyczna pt. “W poszukiwaniu antidotum na agresję”

W październiku i w listopadzie w Gimnazjum w Pierzchnicy odbyła się ogólnoszkolna akcja profilaktyczna pt. „W poszukiwaniu antidotum na agresję”.

W ramach tej akcji każda klasa wykonała następujące zadania :

– zebrano skojarzenia wokół pojęć: złość, agresja, przemoc, cyberprzemoc,

– zaproponowano scenariusze scenek do przedstawienia profilaktycznego,

– wypracowano w obrębie klas reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy,

– wykonano plakaty tematycznie związanych z akcją.

Na godzinach wychowawczych  przeprowadzone zostały lekcje dotyczące przeciwdziałaniu agresji, przemocy, mobbingowi, cyberprzemocy. Wykonano na korytarzu szkolnym gazetkę ścienną.

9 stycznia 2014r. – na zakończenie i podsumowanie akcji odbędzie się apel profilaktyczny  przygotowany przez Szkolny Teatr Profilaktyczny.

Zespół ds. Profilaktyki