Pasowanie na czytelnika

9 X 2020r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Pierzchnicy odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika dzieci z klasy II a. Cel jaki przyświecał tej uroczystości to zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Uroczystość prowadziły dwie ,, książki” – uczennice ósmej klasy: Kornelia Osman i Katarzyna Zajączkowska. To one przekazały dzieciom sposoby dbania o utwory literackie. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki opowiadające o mądrości i wyjątkowości dzieł literackich. Po takim występie uczniowie uroczyście przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich wiedzy i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Uczniowie z rąk p. kierownik biblioteki Jolanty  Adamskiej  otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, a także słodki upominek.

                                                                                      Anna Makuch