Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I a

Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się pustka,

której niczym wypełnić nie można.

Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca”

                                                                                                                                   Kornel Makuszyński

Dnia 30 maja  2016r. w Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy,  odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy Ia.
Spotkanie rozpoczęło się lekcją biblioteczną podczas, której pani kierownik Danuta Sojda wprowadziła pierwszaków w  tajniki wypożyczania książek. Uczniowie poznali zasoby i zbiory biblioteki, w tym książki przeznaczone  dla dzieci z klas młodszych. Była także pogadanka na temat czytelni i poszanowania książek. Najważniejszą  jednak chwilą tego dnia był akt pasowania na czytelnika.
Pani kierownik dotykając ramienia dziecka książką i wręczając na pamiątkę tego uroczystego momentu książeczkę, przyjęła pierwszaków do grona członków Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy.
Następnie zadaniem dzieci było rozwiązanie zagadek dotyczących bohaterów książek dla dzieci. Pierwszaki wykazały się znajomością najpopularniejszych bajek i dwadzieścia dwie zagadki rozwiązali szybko i poprawnie.
Specjalnie na tę okazję  pierwszoklasiści przygotowali krótką część artystyczną. Zaprezentowali inscenizację pt.,, Majowa Księgarnia’’,  przedstawili ,,prośby książki’’,  zaśpiewali piosenkę pt. ,,Książki’’ oraz zagrali  na instrumentach perkusyjnych.
Zajęcia  w bibliotece  zakończyły się głośnym czytaniem przez dzieci fragmentów  otrzymanych książeczek.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                                                                                     Barbara Miszczyk